Tai kiem rong online dating matt long sex chat room

Am Cham sẽ kết nối và xếp lịch gặp gỡ giữa Nhà Sản Xuất và Nhà Cung Cấp trong Ngày Hội Các Nhà Cung Cấp 2017 .

Bàn thông tin: 1.000.000VND/ bàn cho 2 đại diện (Không bao gồm tiệc giao lưu) Đăng ký: liên hệ email: [email protected](Thi) Lưu ý: Việc hủy tham gia phải được thực hiện 24 giờ trước khi sự kiện diễn ra, nếu không công ty vẫn phải thanh toán phí tham dự như đã đăng ký.

Business Association Nhà Cung Cấp: 2.000.000 đồng cho 2 đại diện gặp Nhà Sản Xuất và tham dự Tiệc Giao Lưu Đăng ký Nhà Sản Xuất: 4.000.000 đồng cho 2 đại diện gặp gỡ Nhà Cung Cấp và tham gia Tiệc Giao Lưu Đăng ký ***Trường hợp công ty đăng kí trên 2 đại diện, chi phí cho mỗi đại diện phát sinh (áp dụng với cả Nhà Sản Xuất và Nhà Cung Cấp) là 700.000 đồng.

Combat in Dragon Saga is fast and intense, and your enemies will be ready for you.

Master your class’s unique attacks, combo chains and advanced skills to dominate anything that stands in your way.

To Suppliers: Join Am Cham Supplier Day 2017, your company will have an occasion to: .

Access to an online tool will also be provided for manufacturers to view supplier profiles and request additional meetings that day if desired. Kích thước bàn thông tin: 1,8m x 0,45m Những thứ có thể trưng bày tại bàn: tài liệu công ty, sản phẩm mẫu, 01 standee (kích thước không lớn hơn: 1,8m x 0,8m) 1. Table size: 1.8m x 0.45m Things you can display at Information Table: company’s brochure, profiles, sample products, 01 standee (standee size: no larger than 1.8m x 0.8m) 1. Player can pick from variety of hair styles and colors and facial features.Cross swords with foes in the varied Pv P modes and earn your place in the top ranks, or challenge entire guilds in massive brawls.Customize your character to suit your play style, or check out the new items and fashions in the shop.

Tags: , ,